Bà chủ TH true Milk- Người của những quyết định ngạc nhiên, tiên phong, đầy táo bạo

Ngay từ những ngày đầu tham gia thương trường, bà Thái Hương đã là một doanh nhân nổi tiếng với những bước đi quyết đoán.