Phụ nữ, trẻ em kêu cứu khi xà lan chở 400 tấn thép chìm xuống sông

Khi chiếc xà lan chở 400 tấn thép đến khu vực cảng nhận thép để đưa về Cần Thơ tiêu thụ thì bất ngờ bị nghiêng, chìm xuống sông. Nhiều người trong đó có cả phụ nữ và trẻ em đều bị rơi xuống sông, hốt hoảng la hét cầu cứu.